CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG VÀ VẬN CHUYỂN

CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG:

 • Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh:
  • Đối với đơn hàng từ 01 đến 05 sản phẩm, Global Gifts giao hàng trong vòng 2 ngày làm việc
  • Đối với đơn hàng từ 06 đến 15 sản phẩm, Global Gifts giao hàng trong vòng 3 ngày làm việc
  • Đối với đơn hàng trên 15 sản phẩm, Hai Bên thỏa thuận thời gian giao hàng
 • Khu vực các tỉnh lân cận Thành phố Hồ Chí Minh:
  • Đối với đơn hàng từ 1 đến 5 sản phẩm, Global Gifts giao hàng trong vòng 3 ngày làm việc
  • Đối với đơn hàng từ 6 đến 15 sản phẩm, Global Gifts giao hàng trong vòng 4 ngày làm việc
  • Đối với đơn hàng trên 15 sản phẩm, Hai Bên thỏa thuận thời gian giao hàng
 • Các khu vực khác:
  • Hai Bên thỏa thuận thời gian giao hàng.

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN:

 • Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, ngoại trừ Huyện Cần Giờ: miễn phí vận chuyển
 • Huyện Cần Giờ TPHCM và các khu vực khác: phí vận chuyển được thỏa thuận dựa trên khối lượng đơn hàng, vị trí thực tế và biểu phí của đơn vị vận chuyển chuyên nghiệp.